Close
Produkter
  Filters
  Preferanser
  Søk

  Sertifikater

  Miljøfyrtårn er et system for kvalitetssikring som dokumenterer offentlige og private virksomheters miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprofilen i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn.

  Berner AS er sertifisert som miljøfyrtårn

   

  StartBANK er et felles register med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg for å sikre at deres leverandører er seriøse. StartBANK er en oversiktlig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. StartBANK gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører.

  Berner AS er tildelt registreringsbevis hos StartBANK

   

  Grønt Punkt Norge er en ordning som sikrer at produsenter og leverandører tar ansvar for sin emballasje. Grønt Punkt sørger for at emballasje fra husholdninger og næringsliv blir gjenvunnet. Medlemmene betaler et vederlag som går uavkortet til gjenvinning av emballasje.

  Berner AS er medlem i Grønt Punkt

   

   

  ISO 9001 er en internasjonal standardisering for kvalitetsledelse

  Vårt Berner Holding Company i Tyskland er sertifisert.

  Berner AS vil bli sertifisert høsten 2019

   

   

  Innenfor næringsmiddelgodkjente smøremidler er en NSF-godkjenning den beste man kan oppnå.

  Berner AS har mange produkter med denne godkjenningen, f.eks. Berners Silikonfett og KENTs Rotabond 2000

   

  Svanemerket er det offisielle, nordiske miljømerket og innebærer at et produkt har gjennomgått en objektiv miljøvurdering.

  Berner AS jobber alltid med fokus på miljø, og har mange Svane-merkede produkter, f.eks Eco Wash Green

   

  Øvrige sertifikater